სერვისები

დაცვის ტექნიკური საშუალებები

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ობიექტების დაცვის განსახორციელებლად, გამოიყენება ახალი თაობის ამერიკული წარმოების ინფორმაციული პერიფერიული მოწყობილობები და ამერიკული კომპანია AES Intellinet-ის გადამცემები. ეს სისტემა ექსკლუზიურად გამოიყენება ჩვენს მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე 2008 წლიდან და უზრუნველყოფს ობიექტიდან გადმოცემული სიგნალების უდანაკარგო მიღებას და მათ უსწრაფეს დამუშავებას.

დაცვის პოლიცია მომხმარებელს სთავაზობს ორი სახის მომსახურებას:

 • დაცვა პერიმეტრული დაცვითი სიგნალიზაციით -  რომელიც ორიენტირებულია გახსნა-დაკეტვაზე , დაკეტვის დროს პანელზე კოდის აკრეფვით ობიექტი ადის დაცვაზე.
 • საგანგაშო ღილაკით მომსახურება -  რომელიც დისტანციურად მაგრდება მომხმარებლისთვის სასურველ ადგილას და ღილაკზე თითის დაჭერისას რეაგირების ჯგუფი შემთხვევის ადგილზე ცხადდება.

დაცვის პერიმეტრული საგანგაშო სიგნალიზაციით მომსახურების სარგებლობისთვის, დასაცავ ობიექტზე ინსტალირდება და მოთხოვნისამებრ უერთდება შემდეგი მაუწყებელი:

 • ორმაგი მოქმედების იმუნო დეტექტორი-  რომელიც კედელზე ფიქსირდება, რეაგირებს მოძრაობაზე და არ რეაგირებს ცხოველებზე.
 • ვიბრო-სენსორული მაუწყებელი -  რომელიც დაფუძნებულია დარტყმის გამოვლენის ტექნოლოგიაზე და რეაგირებს დარტყმაზე.
 • კვამლსაწინააღმდეგო ტემპერატურული სენსორი - რომელიც ფოტო-ელექტრო კვამლსაწინააღმდეგო სენსორია და განსაზღვრული რაოდენობის კვამლის აღმოჩენისთანავე ტეხს განგაშს.
 • მინის მსხვრევის დეტექტორი -  რეაგირებს ნებისმიერი მინის მსხვრევის შემთხვევაში.
 • CO2 დეტექტორი - რეაგირებს ნებისმიერი სახის მომწამლავი აირის გაჟონვის შემთხვევაში.

ობიექტში დამონტაჟდებული სხვადასხვა სახის ტექნიკური საშუალებების მეშვეობით განგაშის სიგნალი გადაეცემა ცენტრალურ დაკვირვების პუნქტს. საგანგაშო სიგნალის მიღებიდან 2-5 წუთში, დაცვის პოლიციის ოპერატიული რეაგირების  ჯგუფი შემთხვევის ადგილზეა.

აღნიშნული აპარატურის ინსტალაციას ახორციელებენ მაღალკვალიფიციური საინჟინრო-სამონტაჟო ჯგუფები, რომლებიც აღჭურვილნი არიან თანამედროვე სატრანსპორტო და ტექნიკური საშუალებებით.

 

ტექნიკური საშუალებებით დაცვის ყოველთვიური გადასახადი:

კომერციული ობიექტი

150 ლარიდან

საცხოვრებელი ბინა

60 ლარიდან

ინდივიდუალური სახლი

100 ლარიდან

სააგარაკო ზონა

100 ლარიდან

საცხოვრებელი ბინა + აგარაკი

135 ლარიდან

სააგარაკო ზონებია: საგურამო, ნატახტარი, მისაქციელი, არაგვისპირი, ბულაჩაური, წითელსოფელი, წყნეთი, კოჯორი, მანგლისი, კიკეთი, ოქროყანა, წავკისი, ტაბახმელა და მათი მიმდებარე ტერიტორიები.

ვრცლად

საპოლიციო დაცვა

დაცვის პოლიცია გთავაზობთ ობიექტების საპოლიციო ძალით დაცვას. დაცვის პოლიცია გთავაზობთ ობიექტების დაცვას, როგორც მხოლოდ საპოლიციო ძალით, ასევე კომბინირებულ დაცვას, საპოლიციო და ტექნიკური საშუალებებით დაცვას.

დაცვის პოლიცია დასაცავი ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე ისეთი დაცვის გადაწყვეტილებას შემოგთავაზებთ, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში დაზოგავს თქვენს ფინანსურ რესურსებს ისე, რომ დაცვის ხარისხი თანამედროვე სტანდარტებთან იყოს შესაბამისობაში.

დაცვის პოლიციის მიერ საპოლიციო ძალით დაცვა ხორციელდება, როგორც დღის განმავლობაში, ანუ სამუშაო საათებში, ასევე 24 საათიანი რეჟიმით.

დაცვისთვის საჭირო პოლიციელთა რაოდენობა დამოკიდებულია ობიექტის ტექნიკურ გამაგრებაზე და სპეციფიკაზე.

ობიექტების საპოლიციო ძალით დაცვის დროს თანამშრომლები აღჭურვილნი არიან უნიფორმით, სპეციალური საშუალებებით და ცეცხლსასროლი იარაღით.

 

საპოლიციო ძალით დაცვის ტარიფები:

ერთი უმცროსი ინსპექტორი 

900 ლარიდან

ერთი ინსპექტორი                     

1000 ლარიდან

ერთი უფროსი ინსპექტორი

1200 ლარიდან

დაცვის უფროსი

1400 ლარიდან

ვრცლად

დაცვა-გაცილება

დაცვის პოლიცია გთავაზობთ დაცვა-გაცილების მომსახურებას. დაცვა - გაცილება ხორციელდება თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ავტომობილებით, ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებული თანამშრომლების მიერ, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. 

მომსახურების ძირითადი მიმართულებებია

 • ფიზიკური პირების, VIP სტუმრების, დელეგაციების და ტურისტული ჯგუფების დაცვა - გაცილება
 • ფულადი სახსრების, ძვირფასი მეტალების და ფასეულობების დაცვა - გაცილება
 • სამუზეუმო ექსპონატების, ხელოვნების ნიმუშების და კერძო კოლექციების დაცვა - გაცილება
 • ტრანზიტული ტრანსპორტის, ავტო-კოლონების, სასოფლო-სამეურნეო, არაგაბარიტული და ზენორმატიული ტვირთების დაცვა - გაცილება
 • ფსიქოტროპული მედიკამენტების, ფეთქებადი, რადიოაქტიური, ქიმიური  და სხვა ნივთიერებების დაცვა - გაცილება

 

მომსახურების ტარიფები:

 

კატეგორია გადასაზიდი ტვირთის ზომები მომსახურების ღირებულება ერთ ავტომობილზე
20 კმ-ის ჩათვლით 20 კმ-ის ზევით 100 კმ-ის ჩათვლით 100 კმ-ის ზევით
1 არაგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი) ტვირთების დაცვა-გაცილება სიმაღლე 4.0 მ-დან - 6.0 მ-მდე 200 ლარი 200 ლარი + 20 კმ-ს ზევით ყოველ 1 კმ-ზე 6 ლარი 680 ლარი + 100 კმ-ს ზევით ყოველ 1 კმ-ზე 5 ლარი
სიგანე 3.0 მ-დან - 6.0 მ-მდე
სიგრძე 24.0 მ-დან - 40.0 მ-მდე
2 ფიზიკურ პირთა გაცილება (ესკორტირება); სამუზეუმო ექსპონატების, ნარკოტიკული საშუალებების, ზენორმატიული (მძიმეწონიანი), საშიში და სხვა ტვირთების დაცვა-გაცილება   200 ლარი 200 ლარი + 20 კმ-ს ზევით ყოველ 1 კმ-ზე 6 ლარი 680 ლარი + 100 კმ-ს ზევით ყოველ 1 კმ-ზე 3 ლარი
ვრცლად

პირადი დაცვა

დაცვის პოლიცია გთავაზობთ პირადი დაცვის მომსახურებას. დაცვის პოლიციას გააჩნია მრავალწლიანი გამოცდილება პიროვნების პირად დაცვასა და ესკორტირებაში, აღნიშნული სერვისი ზრუნავს და უზრუნველყოფს კონკრეტული პირის (პირების) უსაფრთხოებას. 

დაცვის პოლიცია იცავს საქართველოს და უცხო ქვეყნის ასეულობით მოქალაქეს. ჩვენ უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს პარტნიორების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მონიჭებული ნდობისა და პასუხისმგებლობის მაღალპროფესიულ დონეზე შესრულება. 

აღნიშნული სერვისის თანამშრომლები ეტაპობრივად გადიან სპეციალურ კურსებს, სადაც ისინი ითვისებენ თუ როგორ უზრუნველყონ პირის მაქსიმალურად ეფექტური და უსაფრთხო დაცვა.

პირად დაცვის ხელშეკრულების გაფორმებისას, შესაძლებელია  მოქალაქემ პირად დაცვაში აიყვანოს როგორც ჩვენი მოქმედი თანამშრომელი,  ასევე მისი ნდობით აღჭურვილი პირი.

 

პირადი დაცვის ტარიფები:

უმცროსი ინსპექტორი

1000 ლარიდან

 

ინსპექტორი

                                                                1200ლარიდან

უფროსი ინსპექტორი                                                  

1500 ლარიდან

დაცვის უფროსი      

1800 ლარიდან

პირადი დაცვის დღიური მომსახურება            

300 ლარი

 

პირადი დაცვის დამატებითი მომსახურება

პირადი დაცვის დამატებითი მომსახურება გულისხმობს ავტომობილით სარგებლობას.ავტომობილით მომსახურებაში შედის მინების დაბურვა და სახელმწიფო ნომრით სარგებლობა. მომსახურების ტარიფი შეადგენს 2000 ლარს.

ვრცლად

ინკასაცია

დაცვის პოლიცია მომხმარებელს სთავაზობს ფულადი სახსრებისა და ძვირფასეულობის ინკასაციას. ინკასაცია ხორციელდება თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემებით აღჭურვილი მანქანებით. დაცვის პოლიციის საინკასაციო მომსახურებით საქართველოს თითქმის ყველა წამყვანი ბანკი სარგებლობს. ჩვენი თანამშრომლები გადიან მუდმივ საცეცხლე/პრაქტიკულ და თეორიულ გადამზადებას.

2018 წელს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტმა საინკასაციო მომსახურებისთვის "ფორდ ტრანზიტი"-ის მარკის დაჯავშნილი 15 ავტომანქანა შეიძინა. ავტოპარკის განახლების მთავარ მიზანს წარმოადგენდა , მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, ინკასაციის სფეროში დასაქმებული თანამშრომლების უსაფრთხოების სტანდარტების გაზრდა. 

 

ვრცლად

GPS მომსახურება

დაცვის პოლიცია გთავაზობთ ავტომობილების GPS მომსახურებას. GPS მომხმარებელს შეუძლია ავტომობილის ადგილმდებარეობის, სიჩქარის, გავლილი ტრაექტორიის, მოძრაობის დროის, ძრავის მდგომარეობის LIVE - მონიტორინგი. 

ავტომობილებში მონტაჟდება GPS/GPRS მოწყობილობები, რომლებიც GPS სატელიტებიდან მიღებულ სიგნალს ამუშავებენ და ადგენენ ავტომობილების ადგილმდებარეობას. ინფორმაცია GPS - ით გადაეცემა ცენტრალურ სერვერს, სადაც ხდება დამუშავება, დახარისხება და ბაზებში განთავსება. მომხმარებელი ავტომობილებს ონლაინ-რეჟიმში, ვებ-გვერდის  www.gpscontrol.ge - ს მეშვეობით აკონტროლებს. 

 

GPS/GPRS მონიტორინგით შესაძლებელია შემდეგი ინფორმაციის მიღება:

 •  გაიგოთ ავტომობილის  ადგილმდებარეობა, მოძრაობის მიმართულება
 •  აკონტროლოთ საწვავის მოხმარება
 •  შეიმუშაოთ მოძრაობის ეფექტური სტრატეგია
 •  გაიგოთ მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე
 •  მიიღოთ გავლილ მანძილზე ინფორმაცია
 •  ადგილზე მისვლის, გაჩერების და წამოსვლის დრო
ვრცლად

დაგვიკავშირდით

იურიდიული მისამართი:
ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-11 კმ. ინდექსი: 0131

მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი:
ქ. თბილისი ფანჯიკიძის N6
info@spd.ge
marketing@spd.ge
pr@spd.ge
125
FACEBOOK

მოგვწერეთ

 • ქ. თბილისის დპ სამმართველო
  მისამართი: წერეთლის გამზირი 136
  ტელეფონი: 577 609-001; 2 35 22 25; 2 34 77 82;
  ელფოსტა: tbilisi@spd.ge
 • კახეთის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: თელავი, ჩოხელის ქ.35
  ტელეფონი: 577 609-323; (0 350) 27 31 85;
  ელფოსტა: kakheti@spd.ge
 • სამეგრელო-ზ/სვანეთის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: ფოთი, ნ. ჟვანიას ქ.30
  ტელეფონი: 577 609-411; (0 493) 22 22 19;
  ელფოსტა: samegrelo-zemosvaneti@spd.ge
 • იმერეთი-გურიის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: ქუთაისი, ნიკეას ქ.5
  ტელეფონი: 577 025-003; (0 431) 22 48 65;
  ელფოსტა: imereti-guria@spd.ge
 • აჭარის დპ სამმართველო
  მისამართი: ბათუმი, აბუსერიძის ქ.11
  ტელეფონი: 577 025-815; (0 422) 27 02 97 79;
  ელფოსტა: adjara@spd.ge
 • ქვ. ქართლის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: რუსთავი, მშენებელთა ქ.23
  ტელეფონი: 577 025-326;
  ელფოსტა: kvemo-kartli@spd.ge
 • შიდა ქართლის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: გორი, თამარ მეფის ქ.116
  ტელეფონი: 577 609-189; (0 370) 27 46 73;
  ელფოსტა: shida-kartli@spd.ge
 • სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: ახალციხე, ნათენაძის ქ.35
  ტელეფონი: 577 609-489; (0 365) 22 00 41;
  ელფოსტა: samtskhe-javakheti@spd.ge
 • მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: მცხეთა, ღვინჯილიას ქ.5
  ტელეფონი: 577 609-103/106; 2 51 22 03;
  ელფოსტა: mtskheta-mtianeti@spd.ge